Privacy statement

Dit privacy Statement geldt voor iedereen die de website www.sorghuys.nl bezoekt.

Privacy statement

Sorghuys is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sorghuys houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Sorghuys uw gegevens vast. Sorghuys gebruikt deze gegevens om bezoekers van de website te kunnen antwoorden op hun vragen of hen op de hoogte te brengen van nieuwe producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk of per email melden bij Sorghuys. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Gegevens die door Sorghuys worden vastgelegd worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Klikgedrag

Op de websites van Sorghuys worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat deze bezoekers geĆÆdentificeerd kunnen worden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kan Sorghuys haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Sorghuys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen ook op de hoogte bent.

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sorghuys. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sorghuys is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te gebruiken of te kopiƫren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Sorghuys niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sorghuys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur.

Wijzigingen Privacy Statement

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Sorghuys geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

SorgHuys gaat over generaties

Wilt u meer weten over wat SorgHuys voor u kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.