Headerimage

Profiel

SorgHuys Investment NV

SorgHuys Investment NV is in 2014 opgericht met als doel het initiëren, structureren en beheren van vastgoed beleggingsfondsen.

Investeerders, waaronder particuliere en/of institutionele beleggers, kunnen in onze fondsen deelnemen tijdens de (beperkte) plaatsingsperiode.

De focus van de fondsen en het vastgoed ligt op wonen, zorg en welzijn, zowel in Nederland als in Duitsland.

Het segment wonen, zorg en welzijn is als focus aangemerkt, enerzijds vanwege de beperkte conjunctuurafhankelijkheid (wonen en zorg zijn primaire levensbehoeften) en anderzijds vanwege een grote (huur)vraag naar dit type vastgoed vanwege demografische ontwikkelingen. Deze focus betekent een relatief laag risicoprofiel voor de investeerder.

Geografisch is gekozen voor Nederland en Duitsland vanwege de specifieke vastgoed- en marktkennis, ervaring en contacten. Ook van belang zijn de stabiele economieën en de demografische ontwikkelingen in beide landen waardoor er groeimarkten ontstaan in de combinatie wonen en zorg.

Kenmerken vastgoedfondsen

Zie hier de pagina vastgoedfondsen.

Toezicht

Voor het structureren van vastgoedfondsen met obligatiekapitaal is géén vergunning benodigd volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Wel dient het beleggingsprospectus door de Autoriteit Financiële Markten getoetst te worden (mits geen specifieke vrijstelling geldt).