Projecten

Projecten

Damianenklooster Sint Oedenrode

Ontwikkeling Damianenklooster naar een zorgvoorziening ten behoeve van intensieve zorg.

Locatie

Het voormalige Damianenklooster is gelegen in oostelijk Noord-Brabant aan de Schijndelseweg tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (gemeente Meijerijstad). Het is gelegen in de stedendriehoek Den Bosch/Oss/Eindhoven. Rondom het bosrijke perceel ligt een overwegend agrarisch landschap. De bereikbaarheid is goed te noemen. De dorpskernen van Schijndel en Sint-Oedenrode zijn op korte afstand gelegen (via de N637). Op circa 2,5 km ligt de aansluiting op de A50. Ook de A2 is goed bereikbaar. 

Over het terrein loopt de Beeksche Waterloop. Het gebied ten Oosten van de Schijndelseweg valt in het Masterplan Vlagheide. In dit gebied is het behoud van het agrarisch karakter van belang en is er aandacht voor natuurontwikkeling en recreatie. De Golf & Country Course Sint-Oedenrode ligt op ca.1 km.


Historie

Het kleinseminarie is gebouwd door de Damianusstichting, die in 1896 te Grave is opgericht als onderdeel van de Congregatie van de Paters der Heilige Harten. Het betreft een kleinseminarie in traditionalistische stijl uit 1923 naar een ontwerp van pater E. Molengraaf en een uitbreiding uit 1933 van S. Switzar jr. Het Damiaancollege is van 1923 tot 1971 in het gebouw gevestigd geweest. Na 1971 heeft het pand een zorgfunctie gehad. Na enige jaren leegstand heeft Novadic-Kentron het pand in 2012 na een grondige renovatie opnieuw in gebruik genomen.