DTZ: Zorgvastgoed wordt volwassen beleggingscategorie

11 September 2014

In Nederland werd in 2013 voor € 120 mln belegd in zorgvastgoed. Hoewel dit slechts 2% procent is van het totale investeringsvolume, is er sprake van een opmars van zorgvastgoed als beleggingscategorie.


Het is de verwachting dat de vraag naar beleggingen in zorgvastgoed het aanbod dekomende jaren overstijgt. Uit onderzoek door de afdeling Healthcare van DTZ Zadelhoff (De opmars van zorgvastgoed) onder beleggers blijkt dat het verwachte investeringsvolume in
zorgvastgoed in 2017 op € 825 mln uitkomt.
Jeroen de Bruijn, voorzitter dagelijks bestuur DTZ Zadelhoff: ‘Als de verwachtingen worden waargemaakt, zal daarmee het volume in vier jaar tijd zevenmaal hoger komen te liggen. Een belangrijke voorwaarde voor dit scenario is dat het aanbod vanuit de zorgsector beter aansluit bij de vraag van institutionele beleggers.’ 
Slechts een beperkte groep beleggers heeft de interesse in zorgvastgoed al geconcretiseerd. De huidige dynamiek op de zorgvastgoedmarkt wordt vooral veroorzaakt door relatief kleine transacties. Van een volwaardige beleggingscategorie is in Nederland nu dan ook nog geen sprake. Veel vastgoed is in handen van de zorginstelling zelf of staat op de balans van corporaties. In de ons omringende landen is de scheiding tussen exploitatie en eigendom van vastgoed al veel langer doorgevoerd. Daar is zorgvastgoed uitgegroeid tot een volwaardige
beleggingscategorie. Doordat veel beleggers niet bekend zijn met de sectorspecifieke kenmerken, het verschil tussen care en cure en het vaak specifieke vastgoed, wordt investeren in zorgvastgoed als een groter risico gezien dan investeren in andere vastgoedsegmenten.
Beleggers die al wel in zorgvastgoed investeren, beschouwen dit juist als een stabiele belegging die zorgt voor diversificatie van hun vastgoedportefeuilles. ‘De partijen die al actief zijn op de beleggingsmarkt van zorgvastgoed zijn enkele grotere Nederlandse institutionele beleggers en fondsen die de markt actief benaderen en kennis hebben van het exploiteren van zorg’, aldus De Bruijn. Wat verder opvalt is dat er een groeiende interesse is van buitenlandse investeerders en family offices. Het is de verwachting dat deze laatste twee doelgroepen tot 2018 goed zijn voor 30% van het totaal in zorgvastgoed geïnvesteerde volume.
bron: PropertyNL

Terug naar nieuwsoverzicht